JAK KONIE WSPIERAJĄ ROZWÓJ

 

JAK KONIE WSPIERAJĄ COACHING?

Konie posiadają pewne cechy, które są bardzo cenne w procesie rozwoju i uczenia się ludzi.
Konie są zwierciadłem naszych postaw i emocji. Dzięki niezwykłej wrażliwości na najmniejsze nawet sygnały niewerbalne potrafią odczytać nasze intencje i emocje. Są przy tym autentyczne i bezpośrednie w komunikacji. Kontakt z koniem jest dla człowieka sprawdzeniem jego wewnętrznej spójności i samoświadomości, a także tego, czy wysyłane przez niego komunikaty są czytelne. Konie żyją w teraźniejszości, nie wspominają i nie planują. Jako zwierzęta, które w naturze narażone były na atak ze strony drapieżników, potrafią bezbłędnie wysyłać i odbierać komunikaty, a także doskonałe organizować się w grupie, z hierarchią i podziałem zadań, z pełną troską o wszystkich w grupie. W dziko żyjących stadach, kiedy trzeba podjąć ucieczkę, grupę prowadzi klacz, zamyka ją ogier, który broni, a tempo nadają źrebne klacze.
Tych umiejętności uczymy się od koni podczas naszych zajęć. Zaobserwowano, że w obecności koni aktywizują się  w układzie nerwowym człowieka obszary odpowiedzialne za emocje, pamięć długoterminową i ruchową. Nauka w takich warunkach przynosi trwałe rezultaty, zachodzi niejako poza naszą świadomością. Do tego potrzebne jest bezpieczne i wspierające środowisko, a takie właśnie tworzymy, aby praca stała się jak najbardziej efektywna. Nikt nie jest oceniany, nie istnieje pojecie "dobrze" i "źle", każdy ma czas i przestrzeń na własne doświadczenie z końmi.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?

Spotykamy się w ośrodku, gdzie żyją konie. Towarzyszą nam cztery konie, które zostały przygotowane do roli trenerów. Są przyjazne, ufne, traktowane z miłością i szacunkiem. Zajęcia odbywają się, w zależności od pogody, w hali lub na wolnym powietrzu. Część teoretyczna przeplata się z doświadczeniami z końmi. Każde doświadczenie jest dobrowolne, nie jest oceniane, odbywa się w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa i akceptacji. Pracujemy z ziemi, nie wsiadamy na konie, zatem może wziąć udział każdy. Także ci, którzy nigdy nie spotkali się blisko z koniem. Grupy są 6-8 osobowe, atmosfera kameralna. W trakcie warsztatów korzystamy z nagrań video. Każdy warsztat ma swój ramowy plan, jednak nie trzymamy się sztywno schematów, ale pozwalamy, by proces doświadczania się rozwijał. Nie ma dwóch takich samych warsztatów. Nawet w tej samej grupie, kolejnego dnia, mamy zupełnie inną dynamikę pracy. Zajęcia są prowadzone w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
Strach przed końmi nie wyklucza Cię z udziału w warsztatach. Możesz spróbować, możesz przyglądać się z boku. Moją rolą jako facylitatora i coacha jest czuwać nad bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym zarówno uczestników jak i koni. Podejmując decyzję o uczestniczeniu w zajęciach wykraczasz poza to, co jest Ci znane, uczysz się akceptować towarzyszącą temu niepewność, może strach…wkraczasz na ścieżkę rozwoju. I wierzę, że już na niej pozostaniesz. 

Do zobaczenia!

 

Skontaktuj się z nami!
☏ +48 501 021 920

Kontakt